עדכון אחרון: __ ביולי 2020

 

​​​1. כללי:

אתר זה (“האתר“) מופעל על ידי אר.פי.ג’י איקום בע”מ, 516187374 (“החברה“), המשמשת כבקר (data controller) של המידע האישי שעליו חלה מדיניות פרטיות זו (“מדיניות“).

דרך אתר זה תוכלו לקבל מידע בקשר לקורסים בנושא המוצעים על ידי החברה (“המוצרים“) וכן לבצע רכישות של המוצרים.

כמו כן, באמצעות אתר זה תוכלו לרכוש ו/או לקבל מידע על מוצרים נלווים, אשר חלקם נלווים או רלוונטיים למוצרים, והמוצעים על ידי חברות קשורות ושותפים עסקיים של החברה (“שירותי צדדים שלישיים“). בחלק מהמקרים, שירותי הצדדים השלישיים יוצעו למשתמשים באתר באמצעות אתרים חיצוניים אליהם יופנו המשתמשים באמצעות קישורים הכלולים באתר (“אתרי צדדים שלישיים“) ובמקרים כאמור, האיסוף של המידע האישי הנאסף במסגרת השימוש באתרים אלו, השימוש בו ושיתופו עם צדדים שלישיים יעשה על ידי הצדדים השלישיים האמורים ובהתאם למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולחברה אין כל שליטה או אחריות בקשר לכך. לכן, מומלץ למשתמשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של כל אתרי הצדדים השלישיים שהם יופנו אליהם מהאתר כאמור. יחד עם זאת, כל שימוש של מידע אישי שנאסף על ידי החברה במסגרתו של אתר זה יהיה כפוף לאמור במדיניות הפרטיות הזו. 

מדיניות זו חלה על המידע האישי המתקבל ממך ואשר נאסף ממך במסגרת שימושך באתר ורכישת המוצרים. מדיניות זו חלה על כל פעולות איסוף ועיבוד המידע האישי אודותיך שמתבצעות על ידי החברה ו/או מי מטעמה. 

אנא קרא בעיון את ההוראות של מדיניות זו, וככל שתהיינה לך שאלות, אתה מוזמן ליצור קשר באמצעות כתובת דואר אלקטרוני – office@rpgeschool.co.il . בנוסף, אתה רשאי ליצור קשר עם קצין הציות בתחום הגנת הפרטיות – גיא חרץ, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה – office@rpgeschool.co.il.

מדיניות זו חלה על מידע אישי, שהוא מידע אודות אדם מזוהה או הניתן לזיהוי; אדם הניתן לזיהוי הוא אדם אשר ניתן לזהותו, במישרין או בעקיפין, במיוחד ביחס לנתון מזהה ייחודי אודותיו, כגון שם, מספר זיהוי, נתוני מיקום, מזהה במצב מקוון או לכל מאפיין אחר ספציפי לזהות הפיזית, הפיזיולוגית, הגנטית, המנטלית, הכלכלית, התרבותית או החברתית של אותו אדם.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את ההוראות של מדיניות זו. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות זו, החברה תודיע על שינויים אלה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באתר. על כן, מומלץ לעיין במדיניות לעיתים קרובות.

אינך חב חובה חוקית להסכים למסור לחברה מידע אישי אודותיך ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטים מסוימים לא תוכל לרכוש את המוצרים או חלקם

 

 1. המידע האישי שהחברה אוספת ומעבדת

החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת ומעבדת (לרבות שמירה במאגר/י מידע המנוהל/ים על ידי החברה) מידע אישי המתקבל ממך או שייאסף על ידי החברה במהלך השימוש שלך באתר ו/או ברכישת המוצרים, ועושה בו שימוש כמפורט במדיניות זו. 

סוגי המידע אודות המשתמשים באתר שהחברה אוספת ו/או מעבדת כוללים, בין היתר:

שם ומידע מזהה נוסף: מידע זה כולל את המידע הנאסף בהליך ההרשמה לקורסים השונים הניתנים להזמנה באתר: שם מלא, מספר טלפון, פרטי דוא”ל, פרטי אמצעי תשלום וכתובת מגורים. 

פרטי רכישות: נתוני רכישות של קורסים על ידך .

מידע שיימסר במסגרת תקשורת עימך: ככל שתיצור קשר עם החברה ו/או עם מי מטעמה באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני, מילוי טופס באתר, צ’אט, רשתות חברתיות או בכל דרך אחרת, המידע שתמסור בכל פנייה כאמור, לרבות תלונות, בקשות, הערות והארות. יובהר, כי ככל שתיצור קשר עם החברה ו/או עם מי מטעמה באופן טלפוני, נציגי שירות הלקוחות עשויים להקליט ו/או לתעד בכתב את השיחות, בין היתר, למטרת ביקורת על איכות השירות ומניעת תרמית. 

מידע בנוגע לשימוש באתר: בכל עת שתבקר באתר, המידע הבא – כתובות IP, סוג הדפדפן שבאמצעותו גלשת לאתר, מערכת ההפעלה של המחשב או המכשיר שבאמצעותו גלשת לאתר, מועד ושעת הגישה לאתר, דפי האתר בהם גלשת, דפוסי גלישה, דו”חות של תקלות טכניות, דפוסי השימוש באתר, מספר מזהה ייחודי של מכשיר סלולרי שבאמצעותו אתה ניגש לאתר.

בהסכמתך למדיניות זו אתה מסכים שמידע אישי אודותיך ייאסף ויעובד כאמור במדיניות זו. 

כמו כן, החברה מפנה את תשומת ליבך לכך שהיא אוספת ומעבדת מידע אישי אודותיך, במקרים מסוימים, מקום שהדבר נדרש לצורך האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי. 

בנוסף לכך, החברה עשויה לאסוף ולעבד מידע אישי אודותיך מקום שהדבר נדרש לקיומו של חוזה שאתה צד לו, או בכדי לנקוט צעדים לבקשתך לפני כריתתו של חוזה כאמור. 

שים לב: כאשר הנך משתתף בקורסים באופן פעיל, מעלה תוכן לאתר ומשתף מידע אודות עצמך, לרבות באמצעות שירות הצ’ט, קבוצות פייסבוק ו/או ווטסאפ מטעם האתר וכדומה, היקף המידע האישי המוצג על ידך הינו באחריותך המלאה. אם תפרסם תוכן שאינו הולם את תנאי השימוש של האתר, אנו שומרים את הזכות להשעות או לסגור את חשבונך. משתמשי האתר מתבקשים שלא להעלות תוכן מפר או מידע אישי עודף לאתר, לצ’טים או לאירועים בו.

בנוסף, איננו אוספים במכוון מידע רגיש אודות משתמשי האתר (למשל מידע החושף מוצא, גזע, דת, דעות פוליטיות, מידע בריאותי, פיננסי וכיוב’)  ומשתמשי האתר מתבקשים שלא להעלות או לשתף מידע מסוג זה במסגרת האתר והאירועים בו. 

 

 1. הבסיס החוקי לעיבוד המידע, על פי דיני ה-GDPR האירופאי

עיבוד המידע האישי אודותיך נעשה על ידינו בהסתמך על הבסיס החוקי כדלהלן:

  1. לשם הוצאתו לפועל של חוזה או התחייבות חוזית: אנו מעבדים מידע אישי לשם קיום התחייבויותינו החוזיות כלפיך ולשם מתן השירותים שלנו.
  2. האינטרס הלגיטימי שלנו בשיווק המוצרים שלנו.
  3. במקרים בהם נדרשה הסכמתך (למשל לצורך משלוח הודעות בדיוור ישיר), יתבצע השימוש במידע אישי אודותיך בכפוף להסכמתך.

 

 1. זכויותיך ביחס למידע האישי אודותיך

הינך זכאי לזכויות הבאות ביחס למידע האישי אודותיך: 

  1. על-פי חוק הגנת פרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב או על-ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם או ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981. 

לצורך משלוח בקשות בהתאם לאמור אנא שלח פנייתך לכתובת: office@rpgeschool.co.il

  1. ככל שהנך כפוף לדיני רגולציית ה-GDPR האירופאי, הנך זכאי במקרים מסוימים לזכויות הבאות:
   1. זכות הגישה :
    הזכות לקבל אישור באשר לשאלה האם הנתונים האישיים הנוגעים לך מעובדים, וכאשר התשובה חיובית, הזכות לקבל גישה לנתונים האישיים המעובדים על ידי החברה;
   2. הזכות לתקן:
    הזכות לתיקון של נתונים אישיים בלתי מדויקים הנוגעים לך;
   3. הזכות למחיקה (‘הזכות להישכח’):
    הזכות למחוק נתונים אישיים הנוגעים לך;
   4. הזכות להגבלת העיבוד:
    הזכות להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך;
   5. הזכות לניידות נתונים:
    הזכות להשיג את הנתונים האישיים הנוגעים לך, אשר סיפקת לנו, בפורמט מובנה, נפוץ וקריא במכונה, והזכות להעביר נתונים אלה לבקר אחר, ללא הפרעה;
   6. הזכות להתנגד:
    הזכות להתנגד, בכל עת, מטעמים הקשורים למצבך הייחודי, לעיבוד הנתונים האישיים הנוגעים לך.
  2. למרות שאנו שואפים לענות על כל שאלה או חשש שעשויים להיות לך, אם אתה מאמין כי עיבוד הנתונים שלך מפר את זכויותיך, באפשרותך להתלונן לרשות המפקחת.  
  3. אם, מסיבה כלשהי, הנך מעוניין לממש זכויות אלה אנא פנה בבקשה לכתובת office@rpgeschool.co.il  לתשומת ליבכם, יתכן והחברה תידרש לנקוט הליך לזיהוי משתמש המממש את זכויותיו. החברה רשאית לשמור פרטים על הזכויות הממומשות על מנת שהיא תעמוד בדרישות הציות והביקורת שלה. 

 

 1. בגירים וקטינים 

השימוש באתר וביצוע הזמנות באמצעות האתר מיועד למשתמש קצה שמלאו לו 18 שנים או יותר ושהנו כשיר אם לפי מידע שיגיע לידיעתנו גילו של משתמש הנרשם לאתר נמוך מ-18, ננקוט בצעדים על מנת לבטל את הרשמתו של המשתמש.  

 

 1. מטרות העיבוד של מידע האישי

המידע האישי יעובד לצורך אחת או יותר מן המטרות הבאות:

 1. על מנת להפיץ לך מידע שיווקי ופרסומי, לרבות בדיוור ישיר: אנו עשויים להשתמש בפרטי הקשר שלך על מנת לשלוח אליך מפעם לפעם מידע בנוגע לשירותים המסופקים על ידינו או על ידי שותפינו העסקיים, כמו גם הצעות מותאמות אישית בנוגע לשירותים חדשים, מבצעים, הצעות שיווקיות ו/או פרסומים אחרים שלנו ושל שותפים עסקיים שלנו, לרבות דרך פלטפורמות מדיה חברתית ואתרים נוספים, ביחס לשירותים אשר עשויים לעניין אותך, לרבות פרסום מפולח ופרסומות בהתבסס על מידע המצוי ברשותנו (להלן – “מידע שיווקי”). מידע שיווקי עשוי להישלח אליך באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר (“SMS”), פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר שיהיה זמין לנו מעת לעת ובהתאם להוראות הדין. אנו נשלח אליך מידע שיווקי רק אם נתת את הסכמתך המפורשת לכך או אם לפי הוראות הדין, לא נדרשת הסכמה לכך. בכל מקרה, באפשרותך להודיע לנו בכל עת כי אינך מעוניין לקבל מאתנו מידע שיווקי, באמצעות לחיצה על כפתור הסרה בדואר האלקטרוני, או באמצעות משלוח הודעה לתיבת הדוא”ל office@rpgeschool.co.il.
 2. יצירת קשר למטרות נוספות:  אנו עשויים להשתמש בפרטי הקשר שלך על מנת למסוך לך עדכונים והודעות כלליות, ליצור איתך קשר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר (“SMS”), פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר שיהיה זמין לנו מעת לעת, למספר מטרות נוספות כגון: משלוח חשבוניות במייל;  על מנת להגיב להתייחס להערות ולטפל בבקשות שלך, אותן תפנה אלינו. 

 

 1. שיווק

החברה עושה שימוש, בין היתר, בניתוח אוטומטי של המידע האישי אודותיך, לצרכים שיווקיים כאמור במדיניות זו (בין באמצעות הצגת תכנים ושירותים באתר המותאמים לך באופן אישי ובין במשלוח תכנים שיווקיים ופרסומיים אליך), באופן המספק לחברה ניתוחים ומסקנות הנוגעים לך וכן לתכונות, להעדפות, לאינטרסים, להתנהגויות ולהיבטים אחרים שלך לצורך הצעות שיווקיות שהחברה מציעה לך (בין באמצעות הצגת תכנים ושירותים המותאמים לך באופן אישי, באתר או באתרים אחרים, לרבות מדיות חברתיות, ובין במשלוח תכנים שיווקיים ופרסומיים), באופן אשר יאפשר לספק לך את ההצעות השיווקיות המתאימות ביותר עבורך. 

אתה נותן בזאת את הסכמתך לחברה ולצדדים שלישיים להם נמסר המידע האישי על ידי החברה (ו/או מי מטעמה) ליצור עימך קשר בכל אופן שהוא, לרבות משלוח, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת. 

הינך רשאי, בכל עת וללא עלות, לבקש שהמידע האישי אודותיך לא ישמש לצורך משלוח דברי פרסומת כאמור באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שנושאה הוא “הסרה” לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה office@rpgeschool.co.il. היה ותבחר באפשרות זו, החברה תמשיך לשמור את המידע האישי אודותיך (לרבות פרטי הקשר שלך) אך הוא לא ישמש לצורך משלוח דברי פרסומת כאמור לעיל.

 

 1. העברת מידע אישי לצדדים שלישיים

אנחנו לא נעביר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים למעט לגורמים ובנסיבות המפורטים להלן:

העברת המידע האישי אודותיך כאמור במדיניות זו תיעשה במועד הראשון בו תידרש או תצטרך החברה להעביר את המידע האישי האמור. 

 

 1. שמירה על מידע אישי אודותיך והעברה למדינות אחרות וארגונים בינלאומיים

החברה רשאית לשמור על המידע למשך כל תקופת השימוש של המשתמש בשירותים, ולתקופה של שבע (7) שנים מתום השימוש, אך אינה מחויבת לשמור מידע לכל תקופה שהיא.  

מידע אישי אודותיך עשוי להיות מועבר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות למדינות שדיניהם מבטיחים רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע אישי הקבועה בדין הישראלי. במקרים כאמור, החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודותיך כמפורט במדיניות זו.

מידע אישי עשוי להיות מועבר מחוץ לגבולות המדינה בה נאסף. כך למשל בהתקיים מנגנונים מסוימים, ניתן להעביר מידע אישי, לאחסן ולהשתמש בו ביעד מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA) אשר עשוי שלא להיות כפוף לחוקי הגנת המידע הזהים לאלה של האיחוד האירופי. מידע אישי נשמר ע”י החברה בישראל הנחשבת על ידי הנציבות האירופית כמי שמציעה רמת הגנה נאותה למידע האישי של תושבי מדינות האיחוד האירופי;  אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך מחוץ לאיחוד האירופי, ובמקרים אלו החברה תנקוט בצעדים מתאימים להבטיח הגנה על המידע האישי אודותיך, לרבות סעיפים חוזיים להגנה על הפרטיות שאושרו על ידי מועצת האיחוד האירופי, הסכמים בין רשויות ציבוריות, התחייבות של מקבל המידע לקיים את ההוראות של קוד התנהגות מאושר בדבר הגנה על הפרטיות ולהפעיל את ההגנות הנדרשות, לרבות ביחס למידע האישי, או מנגנון מאושר להעברת המידע האישי בתוספת התחייבות של מקבל המידע להפעיל את ההגנות הנדרשות, לרבות ביחס למידע האישי.

 

 1. אבטחת מידע

החברה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. מנגנוני אבטחה אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת. לכן, החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.

החברה מפצירה בך לנקוט בצעדים לשם שמירה על בטיחות המידע האישי שלך, לרבות על סיסמת הגישה לחשבון המשתמש שלך. החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלך, או לכל שימוש לרעה במידע אודותיך הנובע מכך שלא שמרת את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שלא עדכנת את סיסמאותיך לעיתים תכופות.

בשימוש באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת החברה והיא נקטה במאמצים סבירים למנוע את האירועים.

 

 1. מידע אישי אודות צדדים שלישיים

אם תספק מידע אישי כלשהו אודות צדדים שלישיים, אתה מצהיר כי הוא נמסר בהסכמתם ובידיעתם של אותם צדדים שלישיים, וכי הם הסכימו להוראות של מדיניות זו. ההוראות של מדיניות זו יחולו, בשינויים המחויבים, אף ביחס למידע אישי זה.

 

 1. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

האתר רשאי לספק מעת לעת קישורים אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צד שלישי אליהם תינתן לך גישה בהתאם לשיקול הדעת שלך. אנא שים לב שכל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה מאתנו. החברה אינה תומכת או מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לגבי נהלי איסוף הנתונים, מדיניות הפרטיות או התכנים של כל אתר אליו ניתן קישור באתר זה או בכל אתרי האינטרנט של החברה או באתרים המקושרים אליהם. עליך ליצור קשר ישיר עם הבעלים או המפעיל של אתר כזה, אם ברצונך לברר פרטים לגבי נהלי הפרטיות וסוגי המדיניות שלהם, לפני שתעביר אליהם את הנתונים האישיים שלך.

 

 1. שינויים

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. שינויים מהותיים יפורסמו באתר (תאריך השינוי האחרון יצוין בראש עמוד מדיניות הפרטיות) ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם. 

 

 1. יצירת קשר

הנך מוזמן ליידע אותנו בכל בעיה בנוגע למדיניות פרטיות זו, באמצעות פנייה בכתב למייל: office@rpgeschool.co.il